Reglement

Velkommen på biblioteket.

Som oprettet bruger har du adgang til alle bibliotekets tilbud. Det eneste du skal bruge er dit sundhedskort og den firecifrede kode du vælger ved oprettelse. Med det kan du låne bibliotekets materialer, lukke dig ind på biblioteket i den selvbetjente åbningstid, logge dig ind på www.mariagerfjordbibliotekerne.dk og på appen ”Biblioteket”, samt på de online tjenester vi tilbyder.

Bemærk at børn under 16 år ikke har mulighed for at benytte biblioteket i den selvbetjente åbningstid.

Når du oprettes som bruger på biblioteket har vi brug for en række oplysninger om dig. Disse er nødvendige for at du kan benytte bibliotekets tilbud og for at vi kan kontakte dig i forbindelse med lån og afleveringer. Alle oplysninger opbevares på sikrede servere i Danmark og bibliotekets administrative system, Cicero, opnår adgang hertil gennem krypterede linjer.

Alt dette kan du læse mere om i den mail du modtager efter oprettelse, eller på bibliotekets hjemmeside, hvor du også kan se hvilke oplysninger, vi opbevarer. Via dit login har du mulighed for at ændre eller opdatere nogle af disse.

Under 18 år

Er du under 18 år skal dine forældre give tilladelse til, at du kan oprettes som bruger. Er du under 18 år skal dine forældre give tilladelse til, at du kan oprettes som bruger. Det gøres via bibliotekets hjemmeside, hvor dine forældre/værge kan oprette dig ved hjælp af MitID.

Lån og fornyelse

Lånetiden er normalt på 30 dage, men vær opmærksom på at visse udlån har kortere lånetid. Du kan se afleveringsdatoen på din udlånskvittering, på selvbetjeningsautomaterne eller når du logger ind på mariagerfjordbibliotekerne.dk eller på bibliotekets app.

For at undgå gebyrer kan du forny dine lån op til 3 gange. Du kan først forny dine lån, når der er 7 dage eller mindre, til du skal aflevere. Du kan kun forny hvis dine lån ikke er reserveret af en anden låner.

Biblioteket på nettet

Via mariagerfjordbibliotekerne.dk og bibliotekets app har du mulighed for at reservere materialer til afhentning på dit lokale bibliotek, se din lånerstatus, forny dine lån og betale gebyrer.

Igennem hjemmesiden får du også adgang til bibliotekets e-ressourcer som for eksempel eReolen og Filmstriben.

Få besked på SMS og/eller mail

Du kan vælge, at få automatisk SMS og/eller mail, når det er tid til at aflevere, og når dit reserverede materiale er klar til afhentning. Vær opmærksom på, at du stadig er ansvarlig for at aflevere materialer, inden afleveringsfristen udløber, uanset om du får påmindelser eller ej.

Erstatning og gebyrer

Du er ansvarlig for det, der er lånt med dit sundhedskort. Hvis du har betalt erstatning for bortkommet materiale, kan du indenfor 12 måneder få pengene tilbage, hvis du afleverer materialet og fremviser kvittering for betaling. Du kan dog ikke få tilbagebetalt eventuelle gebyrer.

Ikke-afleveret, bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring.

Takster

Afleverer du ikke til tiden betales et gebyr efter de gældende takster.

Gebyrtakster

1-10 dage 10 kr.
11-30 dage 20 kr.
31 dage 100 kr. Derefter blokeres der for yderligere udlån.
Blokering meddeles på sms og/eller e-mail. Regning sendes herefter til din e-boks.

Hjemkaldelse meddeles på sms eller e-mail.

Du kan til enhver tid orientere dig om dine lån og eventuelle gebyrer via dit login på
mariagerfjordbibliotekerne.dk og bibliotekets app.

Gebyrer kan betales via hjemmesiden eller på biblioteket.

Den selvbetjente åbningstid

  • Dit sundhedkort er personligt. Du må ikke lukke andre end dig selv ind eller give dit kort til andre.
  • Børn under 16 år må ikke være alene i biblioteket i den selvbetjente åbningstid.
  • Du må ikke åbne vinduerne.
  • Det er vigtigt at du forlader biblioteket ved lukketid, ellers går alarmen.
  • Du skal tage hensyn til andre besøgende og rydde op efter dig selv.

Særligt for Hobro:

  • Børnebibliotekets pc’er kan ikke benyttes i den selvbetjente åbningstid.
  • Voksenbibliotekets pc’er må kun benyttes af personer over 18 år.

De åbne biblioteker er videoovervågede og optagelserne bruges efter gældende dansk lovgivning.

Overtrædelse af bibliotekets ordensreglement og misbrug af sundhedskort medfører spærring af adgang til Mariagerfjord Bibliotekerne i den selvbetjente åbningstid.