Projekter på MFB

Herunder kan du læse om de i gangværende projekter Mariagerfjord Bibliotekerne arbejder med.

RO(man)TID – på sporet af den tabte tid

Hen over de næste to år skal vi sammen med bl.a. travle børnefamilier udvikle nye metoder til, hvordan man lukker ned for hverdagens tidsrøvere og i stedet får skabt små åndehuller til fordybelse.

Et projekt styret af Vesthimmerlands Biblioteker, som har fået midler fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje.
Vi glæder os til at arbejde sammen med vores gode kollegaer fra Vesthimmerland, Brønderslev og Rebild. Projektets metode har bibliotekerne udviklet ved at hente inspiration fra en uvant kant – nemlig i stressforskning og fra kendte metoder til livsstilsændringer. Ligesom sund mad og motion sørger for en sund krop, så fokuserer projekt RO(man)TID på livsstilsændringer, der skal forbedre den mentale sundhed.
Så luk ned for tidrøverne og op for bøgerne. Velkommen til RO(man)TID. Synes du det lyder spændende? Følg projektet på facebook.

Sprogstart - Bibliotekernes indsats for børnehavebørn

Projekt Sprogstart  ønsker at udvikle et koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, målrettet og systematisk forløb over en 2-årig periode, kan påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år. Dette sker i et formaliseret samarbejde med udvalgte børnehaver.

Målet er at mindske det sproggab, der er mellem de sprogsvage og de sprogstærke børn ved skolestart, og som følger børnene hele livet. I den forbindelse sammensætter bibliotekerne forløb á 24 sessioner, hvor der arbejdes med sprogstimulering som højtlæsning, fortælling, kreative eller motoriske lege.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og bag Projekt Sprogstart står Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med Brønderslev Bibliotek og Daginstitutionen Bornholmsgade, Aalborg. Der medvirker testbiblioteker og børnehaver i 6 forskellige kommuner i region Nordjylland – Frederikshavn, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Thisted og Morsø. Som tilknyttede forskere er TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Professor Dorte Bleses og Souschef Kamilla Gumede.