Træ på grøn bakke med håndaftryk som blade

Klimalitteratur & økokritik

Bekymringerne over klimaet og klimakrisen har også fundet sin vej ind i skønlitteraturen i en genre vi på dansk kalder klimalitteratur eller økokritisk litteratur.

Litteraturen præsenterer os for nye perspektiver og kan hjælpe os til at forstå og reflektere over de store omvæltninger, som rammer os, som f.eks. klimakrisen.

Er du nysgerrig på klimafiktion, kan du klikke her og læse mere i denne artikel på Videnskab.dk.

Den økokritiske genre er opstået som en reaktion på den tidsalder, vi nu lever i, hvor mennesket er den altafgørende miljøfaktor. Den kaldes for ’den antropocæne tidsalder’ og betegner altså den geologiske æra, der er blevet kickstartet af menneskets påvirkning af kloden.

Økokritik – hvad er det nu lige det er?

Økokritik er navnet på en litteraturkritisk retning, der undersøger hvilken naturforståelse en bog giver udtryk for. Den startede i USA i 1970’erne, men vandt først rigtigt frem i 1990’erne. Med de mange skønlitterære udgivelser, der fokuserer på klimaet og klimakrisen, har denne litteraturteori igen vundet indpas.

Forskeren Timothy Clark beskriver økokritik som:

“en undersøgelse af forholdet mellem litteratur og det fysiske miljø, almindeligvis set ud fra den nuværende globale miljøkrise og dens revisionistiske udfordring i henhold til givne tænkemåder og praksis” (The Cambridge Introduction to Literature and the Environment 2012)

Er du nysgerrig på økokritik inden for litteraturkritik, kan du klikke her og læse mere her.

Nedenfor finder du et udvalg af klimalitteratur, som du kan låne på biblioteket.

Materialer