Vi anbefaler: bøger om stærke kvinder

Torsdag d. 14 oktober 2022 kan du opleve komiker, forfatter og feminist Sanne Søndergaard fortælle om det lille ord, der kan være så svært at få sagt: "Nej!".

 I den anledning varmer vi op med en perlerække af anbefalinger til fortælling om eller af andre stærke kvinder, som har mestret kunsten at sige fra. 

FN's 17 verdensmål

I september og oktober stiller Mariagerfjord Bibliotekerne skarpt på FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. September dedikerer vi til mål nummer 5: ligestilling mellem kønnene.

Ligestilling mellem kønnene

Verdensmålet beskrives således:

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.

Siden 2000 har UNDP sammen med vores FN-partnere og resten af det globale samfund gjort ligestilling centralt for vores arbejde, og vi har set nogle bemærkelsesværdige succeser. Flere piger er nu i skolen i forhold til for 15 år siden, og de fleste  udviklingslande har opnået ligestilling i grundskolen. Kvinder udgør nu 41 procent af alle lønmodtagere uden for landbruget sammenlignet med 35 procent i 1990.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling bygger videre på disse resultater for at sikre, at diskrimination mod kvinder og piger overalt ophører. Der er stadig store uligheder i adgangen til lønnet arbejde i nogle lande, og der er betydelige forskelle mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af ubetalt pleje og husligt arbejde samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser forbliver alle store barrierer.

Universel adgang til seksuel- og reproduktiv sundhed og lige rettigheder til økonomiske ressourcer, som jord og ejendom, er afgørende for at realisere målet om ligestilling. Der er nu flere kvinder i offentligt embede end nogensinde før, men opmuntring til flere kvindelige ledere på tværs af alle regioner vil bidrage til at styrke både politikker og lovgivning i forhold til større ligestilling. 

Kilde: www.verdensmaalene.dk

Materialer