Tilbud til dagtilbud

Mariagerfjord Bibliotekernes læringstilbud til dagtilbud i Mariagerfjord Kommune.

Sprogstart

Sprogstart er et sprogstimulerende forløb for hhv. dagpleje- og vuggestuebørn (1-3 årige) samt børnehavebørn (3-6 årige).

Sammen med børnene tager vi på opdagelse i sprogets og litteraturens magiske verden. Vi kommer på besøg med en sprogpose fuld af materialer som for eksempel legetøj, fotos og en skøn billedbog.

Sprogstartsmaterialet giver mulighed for, at barnet kan høre, gøre, røre og se ord i mange forskellige sammenhænge. Gennem fælles litteraturoplevelser og leg bliver børnenes sprogforståelse og sprogbrug styrket.

I har mulighed for at vælge mellem 6 forskellige forløb, der hver består af tre besøg fra bibliotekaren.

Forløb for de 1-3 årige

Farver, dyr, følelser, sanser, modsætninger, godnat og fart på hjul.

Forløb for de 3-6 årige

Følelser, samarbejde, krop og sanser, at være lille - og stor, fristelser og samvittighed, modsætninger.

Vi anbefaler, at der bookes minimum tre forløb for at se effekten af indsatsen, men er der kun tid til et enkelt besøg, kan det sagtens lade sig gøre.

Kontakt Anita Græsbøll Larsen for at få detaljeret information om forløbets struktur og posernes temaer.

Sted: Hos jer, med mulighed for besøg på biblioteket
Målgruppe: For 1-3 årige og 3-6 årige

Tilmelding: 
Anita Græsbøll Larsen
Tlf: 3066 3881 eller email: alars@mariagerfjord.dk 

Kulturstarter

Med Kulturstarter sætter vi fokus på kulturoplevelser for de mindste.

Vi ser film fra Børnebiffen, læser en bog og leger derefter en leg. På den måde kan vi få brugt vores kroppe og øve sprog på en anderledes måde.

Filmenes varighed og indhold er nøje afstemt, så de passer til børnenes alder.

Kulturstarter kan bookes til hhv. dagpleje- og vuggestuebørn samt til børnehavebørn.

Sted: På biblioteket
Målgruppe: For 1-3 årige og 3-6 årige
Varighed: 60 min.
 
Tilmelding: 
Anita Græsbøll Larsen
Tlf: 3066 3881 eller email: alars@mariagerfjord.dk 

Robin Ridderhat og Rødlisten - Rim og sprogleg

Vi starter med at snakke om bogen ”Rødlisten”, og hvem mon Robin Ridderhat er.

Gennem oplæsningen af bogen kommer børnene til at snakke med om at rime (enderim og bogstavrim), og undervejs skal de gætte med på, hvilket ord der mon nu vil blive sagt, ud fra det rim de lige har hørt.

Børnene skal efter oplæsning af bogen selv komme på en masse ord, der starter med det samme bogstav. Herefter skal de selv prøve kræfter med at lave et bogstavrim, eventuelt med hjælp fra en voksen.

Til slut vælger vi nogle rim ud, som vi laver fagter og bevægelser til. Her skal børnene selvfølgelig op og bevæge sig.

Sted: På biblioteket eller hos jer
Målgruppe: Ældstegruppen i børnehaven
Varighed: 45 min.
 
Tilmelding: 
Anita Græsbøll Larsen
Tlf: 3066 3881 eller email: alars@mariagerfjord.dk 

Robin Ridderhat og Rødlisten - Ta' på lortetur

Vi snakker kort om ”Robin Ridderhat og Rødlisten” – hvad er det for en bog?

Lort er faktisk både enormt vigtigt og spændende – det har Robin Ridderhat lært. Og nu skal børnene lære at blive en slags lorteeksperter. Vi starter med at læse og snakke om ”Den stumphornede møggraver”. Derefter får børnene en lorteoversigt – hvad kendetegner de forskellige dyrs lorte? Har I set nogle af dem før?

Når børnene har fået handsker, poser og pinde, går vi ud i naturen og finder forskellige lorte, som vi skal have med tilbage og kigge lidt på.

Vi samler op, når vi kommer tilbage, snakker om, hvad de har fundet, og runder dagen af med, hvad de har lært.

Sted: På biblioteket eller hos jer
Målgruppe: Ældstegruppen i børnehaven
Varighed: 90-120 min.
 
Tilmelding: 
Anita Græsbøll Larsen
Tlf: 3066 3881 eller email: alars@mariagerfjord.dk 

Den store fuglejagt

Vi starter med en snak om, hvilke fugle børnene kender. Vi har nogle billeder med, som hænges op, og vi kigger ud af vinduet; kan vi se nogle fugle? Er det nogle andre fugle, vi kan se hjemme i haven?

Vi læser bogen ”Den store fuglejagt” og snakker om, hvilke fugle der var i bogen – er det rigtige fugle?

Herefter skal børnene selv tegne og farvelægge en fugl, som de kan få med hjem eller hænge op i børnehaven/vuggestuen/dagplejen.

Vi medbringer et par skabeloner, hvis der er nogen, der har brug for hjælp til at komme i gang med at tegne.

Børnene får til slut udleveret en opskrift på fugle-kugle-kogler og en oversigt over vinterens fugle.

Sted: På biblioteket eller hos jer
Målgruppe: For 3-6 årige
Varighed: 45 min.
 
Tilmelding: 
Anita Græsbøll Larsen
Tlf: 3066 3881 eller email: alars@mariagerfjord.dk