Tilbud til dagtilbud

Mariagerfjord Bibliotekernes læringstilbud til dagtilbud i Mariagerfjord Kommune.

Sprogstart for de mindste

Sprogstart 0-3 år er målrettet dagpleje- og vuggestuebørn.

Sprogstart er et sprogstimulerende forløb for børn. Sammen med børnene tager vi på opdagelse i sprogets og litteraturens magiske verden. 

Vi kommer på besøg med en sprogpose fuld af materialer som for eksempel legetøj og fotos og en skøn billedbog. 

Sprogstartsmaterialet giver mulighed for, at barnet kan høre, gøre, røre og se ord i mange forskellige sammenhænge, og styrker børnenes sprogforståelse og sprogbrug gennem fælles litteraturoplevelser.

Sprogstart indeholder seks forskellige forløb, og hvert forløb består af tre besøg fra bibliotekaren. Vi anbefaler, at der bookes minimum tre forløb for at se effekten af indsatsen, men er der kun tid til et enkelt besøg, kan det sagtens lade sig gøre.

Kontakt Anita Græsbøll Larsen for at få detaljeret information om forløbets struktur og posernes tema.

Sted: Hos jer, med mulighed for besøg på biblioteket
Målgruppe: For 0-3 årige

Tilmelding: 
Anita Græsbøll Larsen
Tlf: 3066 3881 eller email: alars@mariagerfjord.dk 

Sprogstart

Sprogstart 3-6 år år er målrettet børnehavebørn.

Sprogstart er et sprogstimulerende forløb for børn. Sammen med børnene tager vi på opdagelse i sprogets og litteraturens magiske verden. 

Vi kommer på besøg med en sprogpose fuld af materialer som for eksempel legetøj og fotos og en skøn billedbog. 

Sprogstartsmaterialet giver mulighed for, at barnet kan høre, gøre, røre og se ord i mange forskellige sammenhænge, og styrker børnenes sprogforståelse og sprogbrug gennem fælles litteraturoplevelser.

Sprogstart indeholder seks forskellige forløb, og hvert forløb består af tre besøg fra bibliotekaren. Vi anbefaler, at der bookes minimum tre forløb for at se effekten af indsatsen, men er der kun tid til et enkelt besøg, kan det sagtens lade sig gøre.

Kontakt Anita Græsbøll Larsen for at få detaljeret information om forløbets struktur og posernes tema.

Sted: Hos jer, med mulighed for besøg på biblioteket
Målgruppe: For 3-6 årige

Tilmelding: 
Anita Græsbøll Larsen
Tlf: 3066 3881 eller email: alars@mariagerfjord.dk 

Lydbanko

Lydbanko er et litterært bankospil, der kobler sprog, billeder og lyd. Konceptet er udviklet af projektgruppen bag ”Auditiv litteraturformidling for børn”, og historien og tegningerne er produceret af Cato Thau Jensen.

Alle børnene får udleveret en bankoplade med billeder på. Vi læser en historie op samtidig med at billederne og lyden afspilles via et powerpoint. Børnene skal være opmærksomme på lydene og koble dem med billederne på deres bankoplade, så de kan lægge brikkerne på pladen. 
Når historien er slut, har alle børn fået banko...hvis man altså har fået alle lydene med. 

Sted: På biblioteket eller hos jer
Målgruppe: For 4-10 årige
Varighed: 30 min.

Tilmelding: 
Anita Græsbøll Larsen
Tlf: 3066 3881 eller email: alars@mariagerfjord.dk