Tidsskrift.dk logo

Tidsskrift.dk

Adgang
Fri adgang
Danske videnskabelige tidsskrifter.

www.Tidsskrift.dk er Det Kongelige Biblioteks portal for faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst.

Databasen indeholder primært danske videnskabelige tidsskrifter, som kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål.

Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden, som nye tidsskrifter kommer til, og udgiverne tillader adgang til det.

Blandt de mange tidsskrifter finder du eksempelvis: Geografisk Tidsskrift, Nationaløkonomisk Tidsskrift, Kvinder Køn og Forskning, Carl Nielsen Studies og Bibliotekshistorie.

Der er fri adgang til databasen.