danmarkshistorien

Danmarkshistorien.dk

Adgang
Fri adgang
Danmarks historie fra oldtiden til i dag

Danmarkshistorien.dk er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet.

Danmarkshistorien.dk består af en fremstilling af Danmarks historie fra oldtiden til i dag, en interaktiv tidslinje og en omfattende database med et historieleksikon, en kildesamling og ca. 60 kortfilm.

Derudover er der quizzer, et interaktivt kort og en mytedræbersektion, hvor myter om fortiden diskuteres og aflives.

Siden udbygges løbende med mere indhold og nye features.

Formålet er at give offentligheden og undervisningssektoren mulighed for at få kvalificeret og tilgængelig viden om Danmarks historie fra oldtiden til i dag.