Jørgen Grønnegård Christensen: Når embedsmænd lovgiver
  • Bog

Når embedsmænd lovgiver

Undersøgelse af udviklingen i omfanget af bemyndigelseslovgivning i Danmark og samspillet mellem regulering ved formel lov og regulering ved bekendtgørelse i henhold til hjemler i lovgivningen

Henter beholdningsoplysninger.