• Dvd

Ta' Pelle med!

Lauritz lever på et lille husmandsbrug sammen med datterdatteren Adda. Han har svært ved at klare dagen og vejen, og pantefogeden må ofte lægge vejen forbi. Mejeribestyrer og sognefoged, Rasmus, vil gerne hjælpe Lauritz, der dog nødigt tager imod
Bedøm dette materiale
Emner landliv