Reglement

Velkommen til biblioteket

Enhver er velkommen på bibliotekerne i Mariagerfjord Kommune, hvor alle gratis kan låne bøger, film, musik og mere til med hjem. Du er velkommen til at komme og læse avisen, bruge internettet, skrive opgave eller bruge biblioteket som mødested.

Oprettelse og låneret
Du skal oprettes som låner inden du kan låne på biblioteket. Du bruger dit sundhedskort og får en pinkode. Den kan du bruge til at låne med, til at komme ind på de Åbne Biblioteker og til at logge ind på online tjenester som vi tilbyder - se Netbiblioteket. 

Under 18 år
Børn og unge under 18 år kan oprettes som lånere. Her skal sundhedskortet også bruges. Hvis I ikke ønsker, at barnet skal bruge sundhedskortet, kan vi udstede et lånerkort i stedet.

Dagplejere og institutioner
kan få udstedt et særligt lånerkort.

Mødelokaler
- hør mere om mulighederne på dit lokale bibliotek.

Bogen kommer 
Mariagerfjordbibliotekernes tilbud til ældre og handicappede, der kan få bøgerne bragt til døren.
Kontakt Lone Hedegaard på Hobro Bibliotek for nærmere oplysninger. tlf: 97 11 52 00

Gebyrer
Afleverer du for sent, skal du betale et gebyr efter de gældende takster. 
Overskridelse af lånetiden 10 kr.
1. Hjemkaldelse efter 10 dage 20 kr.
Regning efter 31 dage med et gebyr på 100 kr. i din e-Boks
Hjemkaldelse meddeles på sms eller mail. Regning eller blokering meddeles via din e-Boks.
Skylder du 100 kr. eller derover blokeres der for yderligere udlån    

Vi opfordrer til at holde mobilnummer og mailadresse opdateret, så du modtager påmindelser inden lånetiden overskrides. 

Erstatning
Ikke-afleveret, bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring.

Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.