skæbne
skæbne

Kvindernes internationale kampdag

Kvindernes kamp for ligestilling er stadig i gang.

Kvindernes første internationale kampdag blev fejret i marts 1911.

Dengang var det især kampen for kvinders stemmeret, det gjaldt. Siden har kampene drejet sig om modstand mod vekslende former for patriarkalsk magtudøvelse.
De har eksempelvis handlet om retten til uddannelse, til fri abort og til ligeløn.

Hver tid har sine kampe, hvert land sine egne måder at udtrykke sig på.Kvindernes første internationale kampdag blev fejret i marts 1911. Dengang var det især kampen for kvinders stemmeret, det gjaldt. Siden har kampene drejet sig om modstand mod vekslende former for patriarkalsk magtudøvelse. De har eksempelvis handlet om retten til uddannelse, til fri abort og til ligeløn. Hver tid har sine kampe, hvert land sine egne måder at udtrykke sig på.

I Danmark er kvinders ligestilling markant og kvindesynet er i konstant udvikling både set i et historisk perspektiv, men også set i lyset af et mere multikulturelt samfund og en mere globaliseret verden.

Der er mange stedre, hvor kvinder stadig ikke har det godt, og ikke har samme rettigheder som mænd.

I 2018 må kvinder i Saudi-Arabien se sport på tre stadioner. Det har ellers kun været tilladt for mænd. Sidste år fik de ret til at køre bil uden at spørge om lov og i 2016 fik kvinder i Saudi-Arabien lov til at studere samt blive behandlet på hospitaler uden tilladelse fra deres værge.

Ligeledes har Afghanistan siden 2009 haft en lov, der specifikt forbyder voldtægt, tvangsægteskaber, barnebrude, tvungne selvmord, vold og en række andre overgreb mod piger og kvinder. Alligevel kunne en FN-rapport i 2013 konkludere, at kun 7 procent af de registrerede overtrædelser af loven fra 2009 bliver retsforfulgt. Dertil kommer de mange overgreb, der aldrig bliver meldt til politiet. (Kilde Moesgaard Museum, Aarhus)

Der er mange kvinder verden over der hver dag undertrykkes. Der er stadig en kamp at kæmpe. Heldigvis er der også mange mænd der kæmper med og for kvinderne!

Har du lyst til at læse mere om kvinders historie og rettigheder, så har Kvindemuseet samlet mange artikler og rapporter om emnet på www.kvinfo.dk

 

 

Materialer