Kan du ikke forny dine lån?

HUSK: Et lån kan tidligst fornyes 7 dage før afleveringsfrist.


Du kan forny dine lån via hjemmesiden.
Vi beklager at mange ikke har mulighed for at forny deres materialer på mobil eller tablet efter den nye opdatering af hjemmesiden.
Desværre kan Mariagerfjord Bibliotekerne ikke selv gøre noget.

 • Alle lån kan som hovedregel genlånes via mariagerfjordbibliotekerne.dk, hvis materialet ikke er bestilt af andre lånere.
   
 • Ved telefonfornyelser og fornyelser via hjemmesiden udstedes der ikke kvittering, og bibliotekssystemets registrering er gældende.
   
 • Du kan altid se din status på hjemmesiden.
   
 • Fornyelse kan ske i alle bibliotekerne – ikke kun der hvor materialet er lånt.
   
 • Et lån kan fornyes maksimalt 3 gange den normale lånetid for det pågældende materiale.
   
 • HUSK: Et lån kan tidligst fornyes 7 dage før afleveringsfrist.

Når du er logget ind får du adgang til din lånerstatus. Klik på den røde bjælke Lån - så kommer du til en oversigt over, hvad du har lånt på biblioteket.
Øverst ser du eventuelle lån, som har overskredet seneste afleveringsdato, og derefter følger resten af dine lån.
For at forny et lån skal du sætte et flueben i den firkantede tjekboks ud for lånet og klikke på Forny valgte.

Hvorfor kan materialet ikke fornys?
Hvis et materiale ikke kan fornys, vil du få vist en gul bjælke med titlen 'Materialet kan ikke fornys'.
Det betyder oftest, at der står andre brugere i kø eller at du allerede har fornyet dit materiale to gange.
Det kan også være, at materialet er skaffet til dig fra et bibliotek uden for kommunen.
I så fald skal du kontakte det bibliotek, som har skaffet materialet til dig, for at høre om det alligevel kan lade sig gøre at forny lånet.
 

Hvis du fornyer for sent
Hvis lånetiden for de materialer, du har lånt, bliver overskredet, vil du blive pålagt et gebyr.

Spørg på dit bibliotek, hvis du får problemer.

Materialer