womens

Women´s Studies International

Adgang
Adgang fra Biblioteket
Et værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur

Basen indeholder ca. 1 million videnskabelige artikler - primært engelsksprogede.

Du har fuld adgang til ca. 10 % af artiklerne.

Adgang kun fra Mariagerfjord Bibliotekernes publikumscomputere.

Du har ikke fjernadgang til Women´s Studies International.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.

Du kan søge meget specifikt og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation. 

Link til Women´s Studies International

De artikler, du ikke umiddelbart kan se i deres helhed, kan du muligvis få fuld adgang til via Det Kgl. Bibliotek.

Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning