koensforskning

Kønsforskning

Adgang
Fri adgang
Fagside for alle, der er interesseret i kønsforskning, kvindehistorie og ligestilling mellem kønnene.

På Københavns Universitetsbiblioteks fagside finder du oversigter og links til nogle af de vigtigste introduktioner til kønsforskningens teorier og metoder, til kernetidsskrifter og databaser.

Derudover kan du finde links til kildemateriale og fortællinger om de danske og nordiske kvindebevægelser og links til international kønsstatistik og ligestillingspolitik.

Link til Københavns Universitetsbiblioteks fagside om kønsforskning.

En del kildemateriale vedr. den danske kvindebevægelses historie er blevet digitaliseret og gjort tilgængelig for alle. Se f.eks. links til de vigtigste ressourcer under Kvindehistorie 

Ikke alt materiale er tilgængeligt for alle.

Der er dog adgang for alle, som befinder sig fysisk på et af Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.